Homeopathie

Homeopathie kan genezen met energetisch werkende medicijnen. Zonder schadelijke bijwerkingen. Hoe hoger de verdunning (potentie) hoe sterker de geneeskracht!

Passend op het totale beeld van de mens (holistisch). Zowel fysiek, emotioneel, mentaal en geestelijk.